My Wish

ayi girina.ndini na.nditamedini vishvavinodini na.ndanute girivara vi.ndhya shirodhinivaasini vishhNuvilaasini jishhNunute bhagavati he shitikaNThakuTuMbini bhuuri kuTuMbini bhuuri kRite jaya jaya he mahishhaasuramardini ramyakapardini shailasute