My Wish

Om Jayanti Mangala kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva dhatri swaha swadha namostute