My Wish

Ma aapto antar yami hai aap ko koti koti praname